سامانه خدمات الکترونیکی

دانشجوی گرامی
با توجه به اجرای طرح یکپارچه سازی سامانه های واحد الکترونیکی، خواهشمند است جهت ورود، با نام کاربری و رمز عبور ذیل اقدام فرمایید.
نام کاربری : شماره دانشجویی
رمز عبور : شماره ملی ده رقمی
نسخه: 11.8.4